Coupler hàn

Coupler có thiết kế thành phần cấu tạo và hình dạng phù hợp với việc hàn bằng que hàn điện, được sử dụng để kết nối thép tròn có gân và thép hình.

Mô tả: Coupler hàn

Coupler hàn

Coupler có thiết kế thành phần cấu tạo và hình dạng phù hợp với việc hàn bằng que hàn điện, được sử dụng để kết nối thép tròn có gân và thép hình.

 

 

 

Sản phẩm liên quan