Coupler tiêu chuẩn

Có 3 loại coupler:
– Coupler tiêu chuẩn
– Loại thuận – nghịch
– Loại đường kính giảm

Mô tả: Coupler tiêu chuẩn

Coupler tiêu chuẩn

Coupler tiêu chuẩn
Đây là coupler được sử dụng phổ biến nhất. Gia công tạo ren hai đầu cốt thép cần nối giống nhau, sử dụng coupler một chiều kết nối hai thanh thép đã tạo ren với nhau.

Loại thuận – nghịch
Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp hai đầu cốt thép cần nối không thể xoay tròn được mà chỉ có thể di chuyển tịnh tiến.

Loại đường kính giảm
Đây là phương pháp dùng để nối hai đầu cốt thép có đường kính khác nhau.

Sản phẩm liên quan